Stone Glass

  • Блясък 95%
  • Коефициент на огъване 82.6МРа
  • Твърдост 7 МОС
  • Попиваемост 0.004%
  • Коефициент на натиск 366МРа
  • Плътност 2.67g/cm³
  • Линейно разширение 7.0х10-6”С-1
  • Коефициент на триене 0.83
  • Термо проводимост 2.78w(m.K)
  • Износоустойчивост 0.076g/cm²

Галерия