Технически камък

Техническият камък има по-добри физико-механични свойства от естествения. Той е по-здрав, по-устойчив на издраскване и износване, на топлина и киселинни въздействия от мрамора, гранита, варовика и т. н. При това е с изразени антибактериални характеристики.

Друго, много важно предимство на предлагания от нас технически камък, е формоването му при самото производство. Това спестява едни от най-трудоемките и скъпи операции при естествения – рязането и обработването му.

Поддръжка на изделия от технически камък

Въпреки че са антибактериални, с отлична здравина и ниско ниво на попиваемост, изделията от изкуствено създадения камък също имат нужда от поддръжка и внимание. Почиствайте ежедневно с топла вода и неабразивен почистващ препарат. Не поставяйте директно върху него горещи съдове и нагряващи уреди.